Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

gogolina
8917 f2dc
Reposted fromintrigante intrigante viapinkcacaoo pinkcacaoo
9449 19c7 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaflyleaf flyleaf
gogolina
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viapinkcacaoo pinkcacaoo

February 17 2018

gogolina
Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
— Skubas
Reposted byniskowoschulz23nailiniworthitniskowo

February 04 2018

gogolina
6391 4d34 500
Reposted fromrol rol viapinkcacaoo pinkcacaoo
8698 3f07 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapinkcacaoo pinkcacaoo

February 01 2018

gogolina
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszpaqus szpaqus

January 31 2018

gogolina
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
gogolina

January 29 2018

gogolina
5850 f891 500
Reposted frombudas budas viano-longer-kore no-longer-kore
gogolina
1539 454a 500
Reposted fromliwaj liwaj viapiehus piehus
gogolina
7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viapiehus piehus
gogolina
2414 bb43
Reposted fromlostinspace lostinspace viapiehus piehus
gogolina
4079 36f7
Reposted fromlostinspace lostinspace viapiehus piehus
gogolina
1154 d2fb 500
Reposted frompiehus piehus viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
1922 410f
Reposted fromtfu tfu viapinkcacaoo pinkcacaoo

January 28 2018

gogolina

Nie spieprzcie sobie życia z kimś kto do miłości jeszcze nie dorósł i nie wiadomo czy kiedykolwiek dorośnie. O takich ludzi się nie walczy, od takich ludzi się odchodzi i zostawia za sobą raz na zawsze – z szacunku dla samych siebie, po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Szkoda poświęcać choćby małą część swojego życia na tych, którzy nie potrafią dać nam odrobiny siebie. Nie marnuj swojego życia na czekanie na cud, który nigdy się nie wydarzy.

gogolina
2728 543e 500
Reposted frompiehus piehus viaemblemat emblemat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl