Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial viafourstrings fourstrings
gogolina
“Jakie to dziwne, że dwoje przyjaciół może zmienić się w nierozłączną parę, potem w nienawidzących się, a w końcu obojętnych sobie ludzi. I to wszystko w ciągu jednego życia.”
— Tahereh Mafi – Dar Julii
Reposted fromSalute Salute viaflyleaf flyleaf
gogolina
Jesteśmy sami do końca, nie pomogą ani alkohol, ani narkotyki, ani sprawdzanie, co tam na Facebooku, ani genitalia.
— Dorota Masłowska
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viapinkcacaoo pinkcacaoo
1506 e284 500

ultrasnufkinworld:

moomins philosophy and moominpappas priorities 

gogolina
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viapinkcacaoo pinkcacaoo

March 13 2017

gogolina
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
gogolina

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viapinkcacaoo pinkcacaoo
0083 2753 500
Reposted fromamatore amatore viapinkcacaoo pinkcacaoo

March 10 2017

gogolina
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viapiehus piehus

March 09 2017

gogolina
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viawastedtime wastedtime
gogolina
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru
gogolina
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq vianokturnal nokturnal
gogolina
4686 86b1 500
.....
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viashutters shutters

March 06 2017

gogolina
Temu co umarło, trzeba pozwolić umrzeć. Temu co żyje, trzeba nieraz pomóc żyć.
— "Frida"
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapinkcacaoo pinkcacaoo

February 26 2017

gogolina
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze vianemuri nemuri
gogolina
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianemuri nemuri
gogolina
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— W. Szymborska
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
gogolina
Niektórzy ludzie uważają, że luksus jest przeciwieństwem biedy. Ale tak nie jest. Jest przeciwieństwem wulgarności.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viapinkcacaoo pinkcacaoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl