Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

gogolina
6091 2807

November 11 2017

gogolina
0667 3164 500
Reposted fromoll oll vialadies-warriors ladies-warriors
gogolina
6551 40a7
Reposted fromnyaako nyaako viaviva-salvadore viva-salvadore

October 29 2017

gogolina
5318 cd06
Reposted fromteijakool teijakool viaKanister Kanister
gogolina
6404 9a51
Reposted fromkarahippie karahippie viasexlovenmagic sexlovenmagic

October 28 2017

gogolina
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
gogolina
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
gogolina
0234 ac2f 500
Reposted fromtfu tfu viawiksz wiksz
gogolina
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viawiksz wiksz
gogolina
2602 9e97 500
Reposted fromvaka vaka viaszpaqus szpaqus
9855 78cf 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
gogolina
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood

October 16 2017

gogolina
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
gogolina
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?

September 25 2017

gogolina
9173 aa41 500
Reposted fromrol rol viapinkcacaoo pinkcacaoo

September 05 2017

gogolina
9155 f8c0 500
Reposted frommatwin matwin viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viapinkcacaoo pinkcacaoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl