Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

gogolina
Odkąd się poznaliśmy, czuję lekkość w moich krokach.
— vance joy "fire and the flood"

April 03 2017

gogolina
Czuję oszustwo w tej wiośnie. Nadeszła.
— A.Stasiuk
9927 f80b 500
gogolina
4960 7f95 500
Reposted fromoll oll viaflyleaf flyleaf

March 30 2017

gogolina
gogolina
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"

March 29 2017

gogolina

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaflyleaf flyleaf

March 28 2017

6269 4dd2
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaflyleaf flyleaf
gogolina
8392 db36
Reposted fromcalifornia-love california-love viaflyleaf flyleaf
gogolina
8244 c47f
Reposted fromcalifornia-love california-love viaflyleaf flyleaf

March 18 2017

5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial viafourstrings fourstrings
gogolina
“Jakie to dziwne, że dwoje przyjaciół może zmienić się w nierozłączną parę, potem w nienawidzących się, a w końcu obojętnych sobie ludzi. I to wszystko w ciągu jednego życia.”
— Tahereh Mafi – Dar Julii
Reposted fromSalute Salute viaflyleaf flyleaf
gogolina
Jesteśmy sami do końca, nie pomogą ani alkohol, ani narkotyki, ani sprawdzanie, co tam na Facebooku, ani genitalia.
— Dorota Masłowska
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viapinkcacaoo pinkcacaoo
1506 e284 500

ultrasnufkinworld:

moomins philosophy and moominpappas priorities 

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viapinkcacaoo pinkcacaoo

March 13 2017

gogolina
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
gogolina

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viapinkcacaoo pinkcacaoo
0083 2753 500
Reposted fromamatore amatore viapinkcacaoo pinkcacaoo

March 10 2017

gogolina
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viapiehus piehus

March 09 2017

gogolina
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viawastedtime wastedtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl